Naturpleje som driftsgren

Belysning og bearbejdning af økonomiske og bureaukratiske barrierer

Belysning af barrierer

Biologisk Forening for Nordvestjylland fik udarbejdet en rapport med titlen: Bedre pleje af den lysåbne natur – Barrierer og løsninger. Rapporten er udarbejdet af Thyge Nygaard, cand. agro, landbrugsmedarbejder ved Danmarks Naturfredningsforening. November 2009.

Naturpleje som ny driftsgren

Potentialet  for udvikling af naturpleje som en ny driftsgren i landbrug er reelt, da der gradvist kanaliseres flere midler til pleje af naturarealer. Samfundet ønsker den biologiske mangfoldighed på de lysåbne naturområder bevaret og det sker ikke af sig selv. For at bevare kulturlandskaberne skal der sættes ind med naturpleje. Der eksisterer dog stadig mange barrierer der betyder at det idag er svært at få økonom ud af naturpleje. BFN har fået Landscentret for landbrugsrådgivning til at udarbejde rapporten Naturpleje som ny driftsgren. Rapporten kan downloades i pdf-format.

Læs også om Økonomi i pleje af åben natur