Frivillig naturpleje

Naturpleje som rekreativ aktivitet

NpN mener at der ligger et stort potentiale i aktivering af forskellige grupper omkring naturplejearbejde. Biodiversitet skal være en folkesag, og ikke kun begrænset til eksperter og entusiaster. Naturpleje er en af flere indgang til at borgere kan tilegne sig et ejerskab til naturen. NpN arbejder for borgerinddragelse og samarbejde på forskellige planer: borger/beboerforeninger, skoler og institutioner i samarbejde med landbruget, kommuner, og naturforeninger.

Nogle eksempler på den frivillige naturpleje er:

  • Moser med hængesæk i Næstrup Skov, Thisted Kommune. Der inviteres to gange om året til en praktisk formiddag. Arbejdet består i rydning af selvsåede træer på mosefladen. BFN’s engagement har ført til et samarbejde med Thisted Kommune, som har stået for rydning af en 10 meter bræmme hele vejen rundt om moserne. Dette vil markant forbedre forholdene for moserne.
  • Orkidé-engen ved Skarregaard, Morsø Kommune. Der afholdes en forårs- og en adventssammenkomst, hvor der ryddes selvsåede træer (rødel og pil), så der igen skabes lysåben forhold for de sjældne planter ved dette værdifulde rigkær. Allerede nu er der en markant forbedring af området. Fårene er hegnet fra i orkidéernes væksttid, og kreaturerne har fået adgang. Der er et meget fint samarbejde mellem Morslands Museum, Morsø Kommune, Danmarks Naturfredningsforeningen og BFN. Skarregård er et arbejdende økologisk landbrug drevet af Morslands Museum og Morsø Kommune. Der er blevet ryddet
  • Rydningshold fra den selvejende institution ”Opbygningsgården” i Skyum. Opbygningsgården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, der har eksisteret i mere end 30 år. Fire gange om året rykker beboerne ud til en rydningsdag i Thisted Kommune. Der samarbejdes med Nationalpark Thy og Thisted Kommunes plejeafdeling, og alle parter har været glade for samarbejdet.
  • Skolesamarbejde. Projektet har deltaget i et samarbejde med Thisted Kommunes naturvejleder, som har modtaget et tilskud til indkøb af håndredskaber. På en frysende kold dag i december ryddede elever fra Vorupør Skole et stykke mose for selvsåede træer.
  • Borgerforeninger, der kan med stor fordel tage hånd om pleje af lokale naturområder.