Målgrupper

Målgrupper – Frivillige – Institutioner – Skoler

Naturpleje som rekreativ aktivitet

Naturpleje som rekreativ aktivitet og som grundlag for offentlige-private partnerskaber mellem institutioner og kommuner. NpN mener at der ligger et stort potentiale i aktivering af forskellige grupper omkring naturplejearbejde. Biodiversitet (biologisk mangfoldighed) skal være en folkesag, og ikke kun begrænset til eksperter og entusiaster.

Naturpleje er en af flere indgang til at borgere kan tilegne sig et ejerskab til naturen. NpN arbejder for borgerinddragelse og samarbejde på forskellige planer: borger/beboerforeninger, skoler og institutioner i samarbejde med landbruget, kommuner, og naturforeninger. Relevante aktiviteter er:

Deltagelse i lokale natur- /kulturplejeprojekter

Pleje af heder, enge, vandhuller, fortidsminder, m.m.

Affaldsindsamling – hold naturen ren

Redekasser til fugle og hasselmus

Fremme tilgængelighed til naturlokaliteter

Byg en fugletårn

Etablering af stier

Informationstavler mv.

Oprette græsningslaug / kogræsserforeninger

Pleje af et område

Opsyn med dyr