Kontakt

Sekretariatsleder, Naturplejenetværk for Nordvestjylland

Hamish Stewart
Østerstrandsvej 4, Skyum
7752 Snedsted
T: 97 93 66 04
M: 24 41 57 79
E: hds@naturplejenet.dk

Medlemmer af Naturplejenetværket:

Biologisk Forening for Nordvestjylland www.bfn-nyt.dk
Danmarks Jægerforbund www.jaegerforbundet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Thy www.dn.dk/thy
Danmarks Naturfredningsforening, Mors www.dn.dk/morsoe
Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt www.dn.dk/jammerbugt
Dansk Onitologisk Forening, Nordjylland www.dof.dk
Dansk Onitologisk Forening, Nordvestjylland www.dof.dk
Støtteforeningen for Nationalpark Thy www.dinnationalpark.dk
Morsø Lystfiskerforeningen www.morslf.dk

Samarbejdspartner:

LandboThy

Kaj Emil Kristensen
Kvægbrugskonsulent
Videnscenter Thy-Mors
Silstrupparken 2
7700 Thisted
T: 96185700
E: kek@landbothy.dk
www.landbothy.dk

Landbo Limfjord

Børge Andersen
Planteavlskonsulent
Resenvej 85, 7800 Skive
T: 96 15 30 44
E: bta@landbo-limfjord.dk
www.landbo-limfjord.dk

Thisted Kommune

John Patuel Hansen
Skovfoged
Teknisk Forvaltning
Kirkevej 9, 7760 Hurup
T: 99 17 22 56
M: 29 36 80 47
E: teknisk@thisted.dk eller JPH@thisted.dk
www.thisted.dk

Morsø Kommune

Martin Friis Larsen
Skov- og Landskabsingeniør
Natur & Miljø
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M.
T: 99 70 70 61
M: 30 57 01 87
E: MFL@morsoe.dk
www.morsoe.dk

Jammerbugt Kommune

Marianne Fisker
Skov- og Landskabsingeniør
Vand og Natur
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
T: 72 57 77 36
M: 41 91 27 36
E: mkf@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk