Naturplanlægning Glæde, Myrup og Nørklit

Naturplejenetværk for Nordvestjylland har dette forår og sommer været projektkonsulent for Thisted Kommune med at lave en naturplan for områderne Glæde, Myrup og Glæde.

EU_MF Logo

15. juni Fonden

Projektområdet dækker ca. 600 ha og omfatter ca. 290 ha naturbeskyttet natur. Områderne har tidligere været drevet med afgræsning eller slæt, men manglende udbytter fra marginaljorder har ført til, at ejendommene er overgået til rekreative anvendelser såsom jagt eller sommerhusbrug. Den største trussel mod biodiversiteten er tilgroning.

Projektet har til formål at skaffe mere viden om naturværdierne i området. Derfor bliver der undersøgt for sjældne planter, padder, krybdyr, birkemus og flagermus.

Den største opgave er at skabe kontakt og dialog med de mange lodsejere i området.
Naturplejenetværket samler og sammenskriver lodsejerens ideer til naturpleje i et katolog med konkrete projekter der kan udføres fremover.

Thisted Kommune Logo

Projektet udføres af Thisted Kommune med konsulentbidrag fra Naturplejenetværk for Nordvestjylland.

Projektet afsluttes den 31. juli 2015.

Resultaterne kan du læse her:

Klik her for at læse Ide- og projektkatalog
Læs om Eftersøgning af Padder og Krybdyr
Læs om Eftersøgning af Flagermus
Læs om Eftersøgning af Birkemus

Thisted Kommune
Kirkevej 9, 7760 Hurup
7700 Thisted

Kontaktperson: John Patuel Hansen
Tlf.: 99172256. Email: jph@thisted.dk