Randzoner

Randzoner – korridorer og et værn mod fragmentering. Et planlægningsprojekt
Et planlægningsprojekt har undersøgt om randzoner kan bruges som korridor til at forbinde naturområder og skabe sammenhængende græsningsarealer, så naturen kan plejes. Projektområdet er dele af Hvidbjerg Å i Nordvestjylland.

Projektet har fået tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og Fødevareministeriet og 15. juni Fonden

EU_MF Logo

15. juni Fonden

.
.
.
.
.
.
En af intentionerne med den meget udskældte randzonelov har været at randzoner langs vandløb og søer skulle kunne skabe ny sammenhængende natur ved at forbinde naturområder, som ellers lå adskilt fra hinanden. Fragmentering af naturen er en af de største trusler mod biodiversiteten i Danmark.

Projektet har vist at der er gode potentialer for brugen af randzoner som korridorer, men det kan være vanskellig, at få enighed fra alle parter. Undersøgelsen har vist at der er større sammenhængende arealer, som er oplagt til naturpleje med afgræsning. Andre tiltag, som rydning af krat eller oprensning af vandhuller vil kunne forbedre betingelser for sjældne planter og truede dyr, såsom stor vand salamander og spidssnudet frø.

Thisted Kommune Logo

Projektet er udført i 2015 af Thisted Kommune med assistance fra Naturplejenetværk for Nordvestjylland
Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
www.thisted.dk

Klik for at læse rapport om Randzoner – korridorer og værn mod fragmentering

Kontaktperson: John Patuel Hansen
Tlf.: 99172256. Email: jph@thisted.dk