Naturpleje ved Brødkær

Brødkær er et lavt liggende område på 27 ha. For at bevare denne lokalitet, har lodsejere i et samarbejde med Thisted Kommune søgt tilskud til rydning af krat og hegning af ca. 15 ha. Området afgræsses af køer. Projektet er afsluttet d. 31. juli 2015.

EU_MF Logo

15. juni Fonden

Naturpleje ved Brødkær
Brødkær er et lavt liggende område på 27 ha. Området består af mose, ferske eng og lidt overdrev. De sjældne planter, insekter og fugle der er knyttet til disse naturtyper kræver at området holdes lysåben. Derfor skal dele af pilekrattet holdes nede og området afgræsses. Langs Limfjorden er der store strandengsarealer. For at bevare denne lokalitet, har 4 lodsejere i et samarbejde med Thisted Kommune og Naturplejenetværk for Nordvestjylland søgt tilskud til rydning af krat og hegning af et område på ca. 15 ha. Området afgræsses af køer.

Brødkær er i dag typisk af mange naturområder, som vokser til med krat, fordi afgræsning ikke er erhvervsmæssig rentabel. Blandt nogle af lodsejerne er der interesse for jagt, hovedsagelig efter rådyr. I området findes mindst 14 sjældne plantearter, heriblandt Engblomme, Kødfarvet Gøgeurt, Maj Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og den kødædende Rundbladet Soldug. Inde i det ældste pilekrat vokser den fredede orkide Ægbladet Fliglæbe, som er sjælden i Nordvestjylland. Der er mange spor efter odder. Nattergalen er en fast del af sommerbestanden og krattet har mange andre sangere, såsom Løvsanger, Tornsanger og Munken. Her kan du også findes Dukat Sommerfuglen.

Adgang til Brødkær er via Østergårdvej og herefter en privat fælles markvej, der fortsætter helt ud til stranden. Biler kan parkeres, hvor marken slutter. Herfra kan du gå på markvejen til kæret. Efter Naturbeskyttelsesloven er offentlige stier og udyrkede arealer åbne til publikum til fods mellem solopgang og solnedgang.

Thisted Kommune Logo

Projektet er udført i 2015 af Thisted Kommune med assistance fra Naturplejenetværk for Nordvestjylland
Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
www.thisted.dk

Kontaktperson: John Patuel Hansen
Tlf.: 99172256. Email: jph@thisted.dk