Venø Nørskov

Kamerabilleder010514 287

N2000 hegningsprojekt ved Venø Nørskov

I løbet af efterår 2014 er der ved Venø Nørskov udført et projekt med tilskud fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under ordningen ”Rydning og forberedelse af afgræsning i Natura 2000 arealer”. Projektet har til formål at sikre afgræsning af strandengsområder med får, med henblik på at holde disse arealer lysåben til fordel for den biologiske mangfoldighed i området.

Klik her for at se skiltet som findes ved projektområdet