Jagt og Naturpleje

Jagt og Naturpleje

Ny pjece om Naturpleje og Jagt A5, 16 sider.

Naturpleje og jagt er ikke hinandens modsætninger. Erfaringer viser, at pleje af den lysåbne natur med simple virkemidler kan blive til fordel for vildt og jagt. En forudsætning for at kunne forene interesserne imellem på den ene side pleje af den lysåbne natur og på den anden side jagten er gensidig forståelse. Myndigheder og andre aktører på naturplejesiden skal forstå og respektere, at jagt spiller en stor rolle i arealdriften, og jægerne skal tilsvarende være åbne for, at naturpleje er nødvendig og påkrævet for at bevare værdifulde naturtyper og arter. Denne pjece af biolog og jæger Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi er udgivet af Naturplejenetværket for Nordvestjylland med støtte fra Friluftsrådet, NaturErhvervstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.

Pjecen kan købes hos Naturplejenetværk for Nordvestjylland til 25 kr/stk. Rabatter kan opnås ved bestilling af flere end 10 pjecer. Kontakt Hamish Stewart på mobil 24415779 eller på hds@naturplejenet.dk