Rapportering til Friluftsrådet

Friluftsrådet_logo

Videregivelse af erfaringer ved afrapportering af Friluftsrådets bevilling.

NpN modtog i 2011 støtte fra Friluftsrådet til opbygning af et frivilligt naturplejenetværk, som er et samarbejde mellem foreninger, kommuner, nationalpark og lokale lodsejere om konkrete naturplejeprojekter, herunder naturplejearrangementer for offentlighed, institutioner og foreninger. Friluftsrådets bevilling støttede projektledelse og koordinering af den frivillige naturpleje og samarbejdet mellem aktørerne; honorar til foredragsholdere; tryk af pjecer og annoncering; samt opbygning af en naturplejegrejbank. Projektperioden har været 2011-2014. Rapporten, som har til formål at videregive erfaringer til andre er indsendt d. 31. oktober 2014.

Læs rapporten og revisorerklæring