Naturplanlægning Glæde, Myrup og Nørklit

Naturplanlægning Glæd...

Naturplejenetværk for Nordvestjylland har dette forår og sommer været projektkonsulent for Thisted Kommune med at lave en naturplan for områderne Glæde, Myrup og Glæde. Projektområdet dækker ca. 600 ha og omfatter ca. 290 ha naturbeskyttet natur. Områderne har tidligere været...
Randzoner

Randzoner...

Randzoner – korridorer og et værn mod fragmentering. Et planlægningsprojekt Et planlægningsprojekt har undersøgt om randzoner kan bruges som korridor til at forbinde naturområder og skabe sammenhængende græsningsarealer, så naturen kan plejes. Projektområdet er dele af...
Naturpleje ved Brødkær

Naturpleje ved Brødkæ...

Brødkær er et lavt liggende område på 27 ha. For at bevare denne lokalitet, har lodsejere i et samarbejde med Thisted Kommune søgt tilskud til rydning af krat og hegning af ca. 15 ha. Området afgræsses af køer. Projektet er afsluttet d. 31. juli 2015. Naturpleje ved...
Naturpleje af Tømmerby Kær og Vest for Bjerget

Naturpleje af Tømmerby...

Tømmerby Kær og Vesten for Bjerget er en del af et ca. 200 km2 område, der for den største part består af beskyttet natur eller plantager. Her ved Tømmerby Kær og Vest for Bjerget er der udført et naturplejeprojekt med tilskud fra Det Europæiske Fællesskab, Miljø- og...
Repræsentantskabmøde den 19. marts 2015

Repræsentantskabmøde ...

Du inviteres hermed til repræsentantskabsmøde torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 på Frøstrup Kro. Læs Indbydelse og dagsorden...
Nyhedsbrev januar 2015

Nyhedsbrev januar 2015...

Klik her for at læse vinterens nyheder fra Naturplejenetværk for Nordvestjylland....
Jagt og Naturpleje

Jagt og Naturpleje...

Ny pjece om Naturpleje og Jagt A5, 16 sider. Naturpleje og jagt er ikke hinandens modsætninger. Erfaringer viser, at pleje af den lysåbne natur med simple virkemidler kan blive til fordel for vildt og jagt. En forudsætning for at kunne forene interesserne imellem på den ene side...
Naturpleje og selvforsyning

Naturpleje og selvforsy...

Asylansøgere ved Hanstholm asylcenter har bidraget med pleje af natur og dyrket grøntsager til selvforsyning Du kan her læse mere om hvordan og hvor meget de har nået i 2014....
Venø Nørskov

Venø Nørskov...

N2000 hegningsprojekt ved Venø Nørskov I løbet af efterår 2014 er der ved Venø Nørskov udført et projekt med tilskud fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under ordningen ”Rydning og forberedelse af afgræsning i Natura 2000...
Rapportering til Friluftsrådet

Rapportering til Friluf...

Videregivelse af erfaringer ved afrapportering af Friluftsrådets bevilling. NpN modtog i 2011 støtte fra Friluftsrådet til opbygning af et frivilligt naturplejenetværk, som er et samarbejde mellem foreninger, kommuner, nationalpark og lokale lodsejere om konkrete...

« Previous Entries